zvláštní poděkování
Volný.cz

Japonce zaujal Hrabalův obtížný úděl spisovatele

Přebal knihy

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Složitá cesta Bohumila Hrabala do vydavatelských domů či východiska jeho tvorby. Ty upoutaly japonské publikum ve studii: Od autora v množném čísle k imaginárnímu těžišti Hrabalova poetického světa. Text vyšel odborném časopisu Tokijské univerzity Renyxa. Autorem je přední odborník na dílo Bohumila Hrabala – doc. Jakub Češka, Ph.D., garant studijního programu Elektronická kultura a sémiotika FHS UK.

Studie uvádí japonského čtenáře do Hrabalova díla ve dvou ohledech: prvním jsou historické souvislosti dozorované literatury, které jsou spjaty s cenzurou, druhým pak principy, východiska a tvůrčí směřování Hrabalovy tvorby. V první části autor japonskému čtenáři, který nemá s cenzurou podobnou zkušenost, popisuje obtížnou cestu spisovatele do oficiálních nakladatelských domů. Věnuje se příčinám, proč vydavatelé Hrabala odmítali – patřily k nim: syrovost, provokativnost, kritika společnosti, politicky ožehavá témata, vulgarismy a další nonkonformní rysy jeho tvorby.

Poetické konstanty Hrabalova světa
V druhé části se pak Jakub Češka zaměřuje na poetické konstanty Hrabalova uměleckého světa. Ty ilustruje na čtyřech dílech z přelomu čtyřicátých a padesátých let (Kain, Utrpení starého Werthera a na dvou básnických eposech Bambino di Praga a Krásná Poldi).

Klíč k pochopení tvorby
„Ve studii „Od autora v množném čísle k imaginárnímu těžišti Hrabalova poetického světa“ se ohlížím za bytostným fenoménem Hrabalovy tvorby jako za autorem v množném čísle, zároveň se také snažím nabídnout klíč k pochopení jeho tvorby. Ten spočívá v ozvláštňujících metaforách,“ vysvětluje Jakub Češka a doplňuje: „Takto koncipované metafory mají probudit fenomenalitu viditelného světa. Hrabal jimi odvrací pohled od niter svých hrdinů, aby ozvláštnil výhled do světa viditelného.“

Bílá nemoc v době pandemie
Studii přeložil významný bohemista a překladatel české literatury Kenichi Abe, docent současné literatury na Tokijské univerzitě. Japonské publikum seznámil například s Hrabalovou novelou Obsluhoval jsem anglického krále, která byla v jeho překladu opakovaně dotiskována. V loňském roce slavil úspěch s překladem Havlovy Moci bezmocných. V souvislosti s koronovirovou pandemií pro japonského čtenáře objevil i Čapkovu hru Bílá nemoc.

O studijním programu Elektronická kultura a sémiotika FHS UK: Zaměření pracoviště vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti – fenoménům současnosti totiž nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím. Tím se zároveň program liší od podobných magisterských programů. Studijní program je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení (a komunikace), který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace (v rétorice, poetice, se znalostí a pochopením role literárního kánonu), na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení (ať již jde o její ikonickou, obrazovou nebo literární podobu).

12.4.2021 09:04:55 Redakce | rubrika - Zprávy