zvláštní poděkování
Volný.cz

3 x Ježíš Kristus

Poslední pokušení Krista

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Ježíš 1/2
Jeremy Sisto ve filmovém zpracování života Ježíše Krista (1999). Dále hrají: A. Mueller-Stahl, J. Bissetová, G. Oldman, D. Messingová, D. O'Hara, G. W. Bailey a další. Režie Roger Young. Filmové vyprávění o Ježíši Nazaretském začíná v Judei v době, kdy podléhala římskému impériu a její správu zajišťoval římský místodržitel Pilát Pontský. Země byla sužována daněmi a nesvobodou. Po smrti otce se Ježíš cítí osamělý. Jeho matka Marie mu vypráví o zvěstování a o tom, jaké úkoly Ježíšovi určil Bůh. Ježíš vyhledá Jana Křtitele a dá se pokřtít. Pak v poušti medituje a posílen se vrátí, aby splnil vše, co má. Ďábel mu sice staví do cesty četná pokušení, ale Ježíš je ve své víře pevný. Shromáždí kolem sebe učedníky. Aby jim i všem ostatním dokázal, že on je Bohem vybraný mesiáš, učiní zázrak a nechá na oslavě svatby proměnit vodu ve víno. Rozptýlí tak pochybnosti skeptika Tomáše, ale i Šimona a bývalého výběrčího daní Matouše. Mnohým je jeho učení zprvu nepochopitelné, protože Ježíš staví lásku k bližnímu vysoko nad dodržování zákonů a to je dosud neslýchané. Zároveň s Ježíšovou popularitou roste ovšem proti němu i zášť. Dvoudílný film náleží do volného cyklu Biblické příběhy, který vznikal jako nákladná mezinárodní koprodukce s hvězdným obsazením. Ježíše ztělesnil Jeremy Sisto, jeho matku Jacqueline Bissetová, Josefa Armin Mueller-Stahl a Piláta démonický Gary Oldman.
Vysílání: 01.4., 21.40 hod., ČT2
Opakování: 02.4., ČT2

Ježíš 2/2
Jeremy Sisto ve filmovém zpracování života Ježíše Krista (1999). Dále hrají: G. Oldman, D. Messingová, J. Bissetová, G. W. Bailey, Ch. Kohlund a další. Režie Roger Young. Ve druhém díle se završuje Ježíšův osud. Stále víc lidí poslouchá jeho učení, v němž staví lásku k bližnímu nad dodržování zákonů. Jeho popularita ještě vzroste, když probudí k životu mrtvého Lazara, který ležel v hrobě. Ježíš a jeho učedníci přijíždějí do Jeruzaléma. Kaifáš ale má obavy z mesiáše a žádá Piláta, aby proti Ježíšovi zakročil. A Ježíš to pochopitelně ví. Také ví, že jeden z jeho učedníků, Jidáš, bude ten, kdo ho zradí. Hlavní roli Ježíše ztvárnil Jeremy Sisto, jeho matku hraje Jacqueline Bissetová a Piláta Gary Oldman. Režisérem výpravného dvoudílného filmu, který je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu zpracovávajícího příběhy z Bible, byl Roger Young.
Vysílání: 02.4., 22.20 hod., ČT2
Opakování: 03.4., ČT2

Poslední pokušení Krista
Americký film podle knihy Nikose Kazantzakise (1988). Hrají: W. Dafoe, H. Keitel, B. Hersheyová, A. Gregory a další. Režie Martin Scorsese (V anglickém znění s titulky). K tématu, které vzrušuje lidi již několik století, se vrátil v roce 1988 americký režisér Martin Scorsese, který se společně se scenáristou Paulem Schraderem inspiroval známou knihou spisovatele Nikose Kazantzakise. Zfilmování je z hlediska zpracování příběhu pozoruhodné zejména snovou epizodou, v níž je předvedeno poslední pokušení v podobě polidštěného života Krista, po jeho zmrtvýchvstání, jež značně narušuje vžitý náboženský mýtus. V okamžiku prozření Kristovi totiž dochází, že ve chvilce fyzického a psychického vysílení málem podlehnul svodům ďábla převlečeného za Anděla a vyměnil bolest za klidný rodinný život. Přes těžkou zkoušku na kříži Kristus nakonec zůstává i v posledních okamžicích života věrný svým ideálům... Hlavní roli ztvárnil charismatický Willem Dafoe (známý také z filmů Žít a zemřít V L.A., Hořící Mississippi, Antikrist). Hudbu k filmu napsal známý rockový hudebník a skladatel Peter Gabriel, kameru vedl významný kameraman Michael Ballhaus.
Vysílání: 29.3., 20.20 hod., ČT art

Umučení Krista
Evangelium podle Mela Gibsona. Americký film o posledních dvanácti hodinách Ježíše Nazaretského (2004). Hrají: J. Caviezel, M. Bellucciová, C. Geriniová, M. Morgensternová, S. Rubini, R. Celentanová, L. Lionello, M. Sbraggia, H. Naumov Shopov a další. Režie Mel Gibson (V aramejském, latinském a hebrejském znění s titulky). "Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Jeho jizvami jsme uzdraveni." Tímto citátem biblického proroka Izajáše uvádí producent a režisér Mel Gibson svůj film, zachycující posledních dvanáct hodin Ježíšova pozemského života. Gibson, který je hluboce věřícím křesťanem, se na rozdíl od svých předchůdců soustředil nikoli na Kristovo učení, nýbrž především na zdrcující tělesné utrpení, jemuž byl "Syn člověka" vystaven po svém zatčení farizeji. Spoutaný zajatec, obviněný z rouhání, se stane bezbrannou hříčkou v rukou primitivních a sadistických římských vojáků. Trpký úděl však přijímá jako vůli Boha-Otce a jako nevyhnutelnou součást svého poslání. Římský konzul Pilát na vězni neshledává žádnou vinu a chce jej propustit, avšak farizejové, vedení veleknězem Kaifášem, jej přimějí, aby svolil k popravě ukřižováním. Po bičování (které má v Gibsonově verzi mimořádně brutální podobu) tak Ježíše čeká nejtěžší zkouška. Mel Gibson se s úspěchem snaží docílit co největšího, takřka až fyzického účinku na diváka. Jeho dílo tak vyvolalo velmi kontroverzní reakce. Mezi filmovými verzemi evangelií však bezesporu patří k těm, které nelze přehlédnout. Připomeňme alespoň některé z filmů, které se postavě Ježíše Nazaretského věnovaly v minulosti: Největší příběh všech dob (1965, režie George Stevens), Evangelium sv. Matouše (1964, režie Pier Paolo Pasolini), muzikál Jesus Christ Superstar (1973, režie Norman Jewison), čtyřdílný televizní seriál Ježíš Nazaretský (1977, režie Franco Zeffirelli) či Poslední pokušení Ježíše Krista (1988, režie Martin Scorsese).
Vysílání: 31.3., 21.50 hod., ČT art

19.3.2018 10:03:58 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 12 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Poslední lod (MdB)

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Svatý na mostě

Svatý Jan Nepomucký na Karlově mostě

Svatý Jan na mostě je všeobecně známou postavou mezi středoevropským obyvatelstvem. Podobně známá je i legenda ...celý článek


Křesťanské tipy 13. týden

Křesťanský magazín
Duchovní život a spirituální úroveň společnosti se po staletí promítá také do architektu ...celý článekČasopis 12 - sekce